Marian Ruzamski
 Marian Ruzamski (1889-1945)
 artysta malarz
 ps. "Doktor Potwór"
 więzień KL Auschwitz nr. 122843

 >> biogram artysty

   
 materiały dostępne online:
>> biogram artysty autorstwa Tadeusza Zycha   >> Marian Ruzamski - album prac
>> broszura "Kto to jest Szukalski?" autorstwa Mariana Ruzamskiego wydana nakładem własnym
>> "Motory" Emila Zegadłowicza z ilustracjami Stefana Żechowskiego wydane przez M.Ruzamskiego
>> fragment monografii Mariana Ruzamskiego autorstwa Tadeusza Zycha z możliwością jej zakupu
>> serwis poświęcony malarzowi Stefanowi Żechowskiemu protegowanemu i przyjacielowi artysty

>> instagram
   
 Marian Ruzamski (1889-1945)
 Polish artist, painter
 aka. "Doctor Monster"
 prisoner of KL Auschwitz no. 122843

 >> english bio